e-marina
Förenklar administrationen av marinan
 
e-marina
Förenklar administrationen av marinan
 
 
Håll ordning på medlemsinformationen
I registret hanterar du all information som rör medlemmarna.

Medlem
Varje medlem finns lagrad i systemet med allt ifrån namn, födelsedata, adresser, e-post, telefonnummer samt vilka avtal de har.

Avtal
Avtalen innhåller olika information beroende på avtalstyp, det finns avtal för båtar, utrymmen, nycklar, mastskjul etc.
Ett båtavtal innehåller information om båtplats och uppställningsplats, båttyp, pallning etc.

2:a handsavtal
För att underlätta administrationen så hanteras även 2:a handsavtal i systemet. Så man vet vem som faktiskt ligger på en viss båtplats

 
 
Hantera marinan
All information om saker på marinan kan hanteras i systemet.

Hamn- och Uppställningsplatser
På hamn- och uppställningsplatser kan ni förutom att ange område/brygga hantera information som längd, bredd, elmätare etc

Utrymmen
Om ni även har bodar, skjul eller andra utrymmen som medlemmar kan hyra så går det utmärkt att hantera även dem.

Övriga objekt
Det behövs även hållas koll på nycklar, mastskjulsplatser etc. Allt detta går också att hantera på ett smidigt sätt i systemet

Förenkla bokningen
Bokningssystemet hanterar alla slagsbokningar. Allt från sjösättning/upptagning till träbåtar som behöver hänga i kranen över en helg, ja precis allt som ni har behov av att boka går att sköta i systemet.

Medlemmar
Det går även utmärkt att låta medlemmarna själva logga in och göra sina bokningar

Mobilversion
Om man använder en mobil så anpassas bokningssystemet så att det fortfarande är enkelt och överskådligt att göra sin bokning

 
 
Underlätta vakttjänsthanteringen

Systemet håller ordning på när medlemmarna senast gick vakt och vilka som står näst på tur. Det man behöver göra är markera vilka dagar som det skall vara vakter på marinan så planerar systemet ut vilka medlemmar som skall gå vakt när. På medlemens sida syns det även med vem medlemmen skall gå vakt med.

Kontakt för mer information

E-post: info@emarina.se, Telefon: 070-769 79 60

Copyright © 2013-2023 Magnus Strömbrink. All rights reserved.

administration, marina, marinor, båthamn, medlemsservice, tidsbokning, bokningssystem, bokning, vakttjänst, medlemsregister, båtregister, sjösättning, upptagning, hamnplats, båplats, bryggplats